Chirurgia

Usunięcie zęba mlecznego -50-100 zł

Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu ( zęby nie wymagające interwencji chirurgicznych) – 150-250 zł
Nacięcie ropnia w znieczuleniu – 160 zł